CTBA LEADERSHIP


Honorary president  Zeng Peiyan 
Chief Advisor  Wang Chunzheng 
President  Ye Qing 
Vice-President 
  Chen Zhong Dai Dongchang 
  Han Zhanwu Huo Chunlin
  Jia Jianhua Li Minglin
  Pang Jinwu  Peng Kaiyu
  Ren Long   
General Secretary  Guan Jian 
Add: 10/F, Xinhua Building,No.59,Yuetan (S) St.,Xicheng District , Beijing China (10045)
Tel: +86-10-88653324    Fax: +86-10-88653324    Email: ctba@ctba.org.cn
Approved by:NDRC , PRC Jing ICP Bei NO.07007662
Supported by: www.chinabidding.com.cn